شرایط نمایندگی

 

شرایط نمایندگی شرکت بازرگانی رادمهر به شرح زیر است: